SzóKép Printing: od dva napravi jedan

 S Panterom firma SzóKép Printing proizvodi ne samo ekonomičnije, nego istovremeno povećava također svoje softcover-kapacitete i kvalitetu krajnjih proizvoda. 

 

Kako bi optimizirali softcover-produkciju, SzóKép Printing (http://szokepprinting.com/) je u mađarskom glavnom gradu Budimpešti prošli mjesec pustila u rad  novu liniju za meki uvez lijepljenjem Pantera tvrtke Müller Martini.

Do tada je ova firma, koju je godine 1996. osnovao Olivér Szikszay i koja zapošljava 48 suradnika, za godišnjih okruglo 1,5 milijuna softcover-proizvoda s najrazličitijim formatima između A6 i A4 i djelomično jedne debljine hrpta od samo 1 mm, upotrebljavala samo dva manja stroja za meki uvez lijepljenjem – jedan Amigo firme Müller Martini za Hotmelt- i jednog drugog proizvođača za PUR-lijepljenje. «Pošto mi sad s Panterom trebamo samo još jedan stroj», kaže Olivér Szikszay, «produciramo ne samo ekonomičnije, nego istovremeno povećavamo također naše softcover-kapacitete i kvalitetu krajnjih proizvoda.»

Na liniji Pantera sa sabiračicom 3692 (https://mullermartini.com/de/produkte/softcover-produktion/zusammentragen/ztm-3692/) (16 stanica), ručnim nalaganjem i suhim tornjem, pao je odabir grafičkog pogona za predstupnjeve s najmodernijim CTP-postrojenjem, tri tiskarska stroja i tiskarskom doradom s jedne strane zbog vrlo brzog podešavanja (Make-Ready) i s druge strane zato što s trorezačem Granit (https://mullermartini.com/de/produkte/softcover-produktion/schneiden-trennen/granit/) čini optimalni duo.  

Brza vremena preštelavanja (novog podešavanja) imaju zato u obiteljskom poduzeću, u kojem rade tri generacije, posebno značenje, zato što naklade po nalogu tekuće padaju kao posljedica digitalnog tiska. «S druge strane se digitalni tisak brine za to», kaže Olivér Szikszay, «da paleta proizvoda za naše kupce pretežno u Mađarskoj, ali i u inozemstvu, od godine do godine kontinuirano raste.»

Pored mekog uveza knjigom u firmi SzóKép Printing i sabiranje araka i šivanje žicom ima vrlo veliku vrijednost. Za godišnje cca. 13 milijuna proizvoda šivanih žicom, ovo poduzeće ima povjerenja u C110 tvrtke Müller Martini.