SigmaLine III сега е мултифункционална

SigmaLine III вече може да се използва за извършване на две последователни рязания. Това прави възможно да се избегне напречното сгъване, ако е необходимо


Предварително събиране, променливо сгъване, динамичен режим за подрязване - решението за дигитални книжни блокове SigmaLine III от Müller Martini, което е проектирано за ултракъси тиражи, дава възможност за нови и разнообразни форми на производство.
 
Досега SigmaLine използваше механичeн нож за сгъване. Сега се прилага иновативната технология на въздушните ножове. С тази технология процесът на сгъване се инициира чрез въздушно налягане. Въздушният нож дава възможност да се произвежда на високи скорости по много по-стабилен начин. Сгъването е подобрено и има по-малко спирания. Това води до много по-висока производителност на цялата система, до 1000 фута или 305 метра в минута - най-високата производителност на цифрово произведени книжни блокове на пазара.
 
Благодарение на своята възможност за настройване, технологията на въздушните ножове предлага и разширени производствени възможности. Няколко коли могат да бъдат предварително събрани в надлъжната купчина, преди да бъдат сгънати заедно. Това позволява няколко отделни коли да бъдат комбинирани в една кола. Например три коли от 8 страници могат да бъдат превърнати в една от 24 страници - идеален предварителен продукт за телово или коцево подшиване. По този начин това многофункционално приложение дава на нашите клиенти много по-високо ниво на защита на инвестициите.
 
 
Динамичен режим на обрязване
Друга чудесна нова функция е режимът на динамично обрязване. Преди това процесът на рязане/перфориране/рязане винаги е водил до напречно сгъване. Сега SigmaLine III може да реже два пъти последователно. Това означава, че напречното сгъване може да бъде прескочено. Благодарение на динамичния режим делимостта на страниците на книжните блокове вече може да бъде намалена наполовина, така че да има по-малко празни страници. Преди беше възможно за 16 листа да имат до 15 празни страници. Сега са възможни книги от 8 листа с максимум 7 празни страници.
 
SigmaLine III, обикновено се използва за много къси тиражи на книги (както от издателства, така и от самоиздатели), има много високо ниво на интеграция с дигитални ролни печатни машини, точно както предходните модели. Ако даден продукт е отпечатан неправилно, той незабавно се отхвърля и пренарежда от печатната машина.
 
На практика не е необходима ръчна намеса
Нивото на автоматизация на решението за обработка на книжни блокове, което е уникално на пазара, също остава високо. То е модулно базирано и се основава на принципа за обработка на книжни блокове и може да бъде адаптирано към новите изисквания на пазара по всяко време. С Finishing 4.0 в най-чистата му форма практически не се изисква ръчна намеса.
 
Подобно на своите предшественици, SigmaLine III има много високо ниво на интеграция с дигитални ролни печатни машини. В бързоразвиващата се среда с по-кратък жизнен цикъл на дигиталните печатни машини, решението за книжни блокове изчерпателно демонстрира своята отворена концепция с Generic Digital Press Interface.