Цифрова трансформация – четири стъпки
към “умно производство”
Всеки, който иска да премине от бизнес с конвенционално производство в посока на дигитализацията, е изправен пред много въпроси без отговор. С високото си ниво на консултантски опит, Müller Martini показва как цифровата трансформация може да бъде постигната в четири стъпки.
 
Няма интелигентно решение за умното производство. По-скоро се изисква работен поток, който е идеално съобразен с индивидуалната работа на компаниите, за да се реализира дигитална трансформация. Müller Martini не само разполага с продукти, решения за бизнес и работен процес, но също така подкрепя клиентите с опита, придобит от вече реализирани многобройни проекти. Препоръчва се процес от четири стъпки, който първо изгражда разбиране за дигитализацията, след това изяснява нуждите на компанията, структурира познанията за процеса и накрая проектира работния процес за "Smart Factory”.
 
Стъпка 1: Разбиране на дигитализацията
В дългосрочен план дигиталната трансформация променя основите на всяка компания по отношение на нейната стратегия, структура, култура и производствени процеси. Дали се използва ново или съществуващо оборудване като отправна точка е от второстепенно значение. По-скоро става въпрос за оптимално използване на съществуващите възможности в компанията. Това се отнася за технически мерки, процеси и персонал. Важно е да се разбере, че дигиталната трансформация е много мащабна и засяга много области на компанията.
 
Стъпка 2: Изяснете нуждите на компанията
Много компании се страхуват, че ще трябва да променят всичко, за да дигитализират процесите си. Този страх е неоснователен. По-скоро е от решаващо значение да осъзнаете собствените силни страни и да сте наясно как компанията трябва да се развива. При тази стъпка е важно да се избягват идеалистични подходи и да се прилагат само решения, които носят преки ползи.
 
Стъпка 3: Структуриране на знанията за процеса
Знанията за правилните процеси често се съхраняват в главите на служителите. Тези знания трябва да бъдат структурирани и документирани за успешната дигитализация. Всичко започва с общ речник и еднакво разбиране на термините. Но това се отнася и до общото разбиране на процесите и съответните им променливи. Времето и логистиката на производството в съществуващите производствени клетки също трябва да бъдат дефинирани. За да се намали сложността, трябва да се обърне специално внимание на стандартните случаи. Специалните случаи трябва да бъдат изключени, ако е възможно.
 
Стъпка 4: Оформяне на дигиталната трансформация
Сега новото целево състояние се определя въз основа на разработените принципи. Определя се например коя индивидуална информация се обработва като електронна поръчка. Планирането на работните структури и отпечатването на баркодове също са от централно значение. За успешна дигитална трансформация е необходимо да се разгледат и да се отговори на всички класически въпроси на графичното производство от гледна точка на дигиталната продукция.
 
Бялата книга Smart Factory
Позадълбочена информация за дигиталната трансформация и процеса от четири стъпки към 
„Smart Factory” може дасе намери в бялата книга на Smart Factory на mullermartini.com/virtualdrupa.