CONTACT US - CLICK HERECONTACT US - CLOSE HERE 

Your strong partner.

Do you have questions?
Contact us.

Your strong partner.

Müller Martini México, S.A. de C.V.
Cuauhtémoc No. 146
Col. Tizapan San Ángel
Del. Álvaro Obregón
C.P. 01090 México
D.F./Mexico

For more information contact your local agency.

Show map

Request download

Presto II подшива и хибридни продукти

След пуска на нова влагащо шиеща машина Presto II от Müller Martini печатница Tiskara Zelina d.d. в Sveti Ivan Zelina (Република Хърватскаотбелязва значителен ръст на поръчките

От дясно на ляво: Tajana Hasan Lemić (Председател на борда на директорите), Branko Markiš (член на управителния съвет), Ivan Špoljarec (машинист) и Željko Pokupec (управител на хърватското представителство на  Müller Martini – фирма Pokugraf) пред влагащо-шиещата машинеPresto II в печатница Tiskara Zelina.

Повече от две десетилетия една влагащо-шиеща машинамодел 1509 служи вярно в Tiskara Zelina и подшива милиони каталози както и периодика.„Винаги сме били доволни от тази машина и от грижите на локалния представител на Müller Martini г-н Željko Pokupec“ ,казва  Tajana Hasan Lemić. 

Основано през 50-те години като държавно предприятие, четири десетилетия по-късно след политическите промени в страната е преобразувано в частно акционерно дружество. Според председателя на директорския съвет, когато се решават да инвестират в нова влагащо-шиеща машина, това е била втората по-важност инвестиция в предприятието. „През миналата година придобихме една нова листова офсетна печатна машина формат B, и поради необходимостта от оптимизиране на работните процеси се нуждаехме спешно и от по-бърза влагащо-шиеща машина. Presto II благодарение на палитрата си от формати се оказа идеалното решение за нашия спектър от продукти.“
 
Новата влагащо-шиеща машина преработва в Tiskara Zelina не само коли от новата листова офсетна машина от KBA, но и от дигиталната печатна система от Ricoh. Делът на дигиталния печат в Tiskara Zelina през последната година непрекъснато нараства и днес достига 25 процента. Нерядко на новата Presto II с шест подавача за лежащи коли, подавач на листови корици и лентово извеждане се подшиват и хибридни продукти, състоящи се от коли, отпечатани на офсет и дигитално отпечатана корица. Печатницата планира и дооборудване на машината с фасонни шиещи глави за „ушички“, позволяващи подреждането на готовите продукти в класьор.
 
Откакто през април 2018 г. Presto II бил въведен в експлоатация заедно с новата печатна машина, предприятието с общо 86 работници и служители отбелязва ръст на поръчките между 30 и 40 процента. „А ние се надяваме“, споделя Tajana Hasan Lemić, „че през следващите години този ръст ще продължи. Защото благодарение на разширението на нашия производствен асортимент можем да участваме например и в търгове на издателствата за изработване на учебници, дори за поръчки от чужбина. Защото сме си поставили за цел успоредно с активизирането на учебникарското производство да повишим все още ниския дял на поръчките за експорт.“
 
Между другото като стана дума за учебници: Продуктите с мека подвързия в Tiskara Zelina се произвеждат също на две линии за лепилно скреипване от Müller Martini- една Tigra и един AmigoPlus.