CONTACT US - CLICK HERECONTACT US - CLOSE HERE 

Your strong partner.

Do you have questions?
Contact us.

Your strong partner.

Muller Martini (HK) Ltd
14/F.
Winbase Centre
208 Queen's Road Central
Hong Kong

 

Phone: +852-2877 8820
Fax: +852-2877 8128

Show map

Request download

Presto II подшива и хибридни продукти

След пуска на нова влагащо шиеща машина Presto II от Müller Martini печатница Tiskara Zelina d.d. в Sveti Ivan Zelina (Република Хърватскаотбелязва значителен ръст на поръчките

От дясно на ляво: Tajana Hasan Lemić (Председател на борда на директорите), Branko Markiš (член на управителния съвет), Ivan Špoljarec (машинист) и Željko Pokupec (управител на хърватското представителство на  Müller Martini – фирма Pokugraf) пред влагащо-шиещата машинеPresto II в печатница Tiskara Zelina.

Повече от две десетилетия една влагащо-шиеща машинамодел 1509 служи вярно в Tiskara Zelina и подшива милиони каталози както и периодика.„Винаги сме били доволни от тази машина и от грижите на локалния представител на Müller Martini г-н Željko Pokupec“ ,казва  Tajana Hasan Lemić. 

Основано през 50-те години като държавно предприятие, четири десетилетия по-късно след политическите промени в страната е преобразувано в частно акционерно дружество. Според председателя на директорския съвет, когато се решават да инвестират в нова влагащо-шиеща машина, това е била втората по-важност инвестиция в предприятието. „През миналата година придобихме една нова листова офсетна печатна машина формат B, и поради необходимостта от оптимизиране на работните процеси се нуждаехме спешно и от по-бърза влагащо-шиеща машина. Presto II благодарение на палитрата си от формати се оказа идеалното решение за нашия спектър от продукти.“
 
Новата влагащо-шиеща машина преработва в Tiskara Zelina не само коли от новата листова офсетна машина от KBA, но и от дигиталната печатна система от Ricoh. Делът на дигиталния печат в Tiskara Zelina през последната година непрекъснато нараства и днес достига 25 процента. Нерядко на новата Presto II с шест подавача за лежащи коли, подавач на листови корици и лентово извеждане се подшиват и хибридни продукти, състоящи се от коли, отпечатани на офсет и дигитално отпечатана корица. Печатницата планира и дооборудване на машината с фасонни шиещи глави за „ушички“, позволяващи подреждането на готовите продукти в класьор.
 
Откакто през април 2018 г. Presto II бил въведен в експлоатация заедно с новата печатна машина, предприятието с общо 86 работници и служители отбелязва ръст на поръчките между 30 и 40 процента. „А ние се надяваме“, споделя Tajana Hasan Lemić, „че през следващите години този ръст ще продължи. Защото благодарение на разширението на нашия производствен асортимент можем да участваме например и в търгове на издателствата за изработване на учебници, дори за поръчки от чужбина. Защото сме си поставили за цел успоредно с активизирането на учебникарското производство да повишим все още ниския дял на поръчките за експорт.“
 
Между другото като стана дума за учебници: Продуктите с мека подвързия в Tiskara Zelina се произвеждат също на две линии за лепилно скреипване от Müller Martini- една Tigra и един AmigoPlus.